Farby akrylowe i farby ftalowe. Czym różnią się te 2 rodzaje farb?

Różnica pomiędzy farbami akrylowymi ftalowa będzie polegać przede wszystkim na rodzaju stosowanego spoiwa. Farba akrylowa będzie dość szybko schnąć i będzie odporna na warunki atmosferyczne i nie będą żółknąć. Farba ftalowa będzie się dobrze rozlewać, jest stosunkowo prosta do stosowania, ale nie będzie można jej wykorzystywać w grubych warstwach.

Czym te farby jeszcze mogą się różnić? Farby ftalowe są to farby rozpuszczalnikowe, których spoiwem będzie roztwór żywicy ftalowej a rozcieńczalnikiem jest tam benzyna lakowa albo ksylen. Farby akrylowe to farby wodne, których spoiwem będą dyspersje akrylowe.

Farby ftalowe (alkidowe)

Właściwości będą zależeć od tego jakie i ile kwasów tłuszczowych będzie znajdować się w cząsteczce żywicy alkidowej.

- schną po tym jak doprowadzi się tlen do powietrza

- będą ulegać zmydleniu i dlatego mogą być stosowane do malowania powierzchni alkalicznych, powierzchni cynku, stali ocynkowanej czy też farb krzemianowo – cynkowych szczególnie w wilgotnym środowisku.

- miękną w wodzie i dlatego mogą być stosowane do malowania części podwodnych oraz wewnętrznych zbiorników

- nie będą odporne na chemikalia i rozpuszczalniki

- łatwe do stosowania, mają dobrą rozlewność

- powłoki farb ftalowych mają dobrą odporność na czynniki atmosferyczne takie jak deszcz czy słońce, po dłuższym czasie jednak tracą połysk i pojawia się stopień skredowania

- zwilżają podłoże szczególnie oparte na tłustych żywicach alkidowych

Farby ftalowe

- nie można ich stosować w grubych warstwach, ponieważ powłoka będzie utrudniać dostęp tlenu do dolnych warstwa a to zwalnia proces schnięcia

- dzięki zmodyfikowaniu żywic alkidowych stosowanych do produkcji można uzyskiwać farby flatowe o specjalnych właściwościach

- chlorkauczkowe ogólnego stosowania, które wykazują krótszy czas schnięcia, lepszą odporność na wodę i zanieczyszczenia atmosfery niż konwencjonalne farby ftalowe.

- winylowe – mają krótszy czas schnięcia, ulepszoną adhezję oraz odporność na zanieczyszczenia atmosfery większe niż konwencjonalne farby ftalowe

- silikonowe – o krótszym czasie schnięcia, mają lepszą odporność na temperaturę i warunki atmosferyczne obniżone kredowanie

Farby akrylowe

Właściwości jakie mają farby akrylowe będą kształtowane przez wybór monomerów, które będą miały zależność ilościową i jakościową

- przygotowuje się powłokę przed odparowanie z nich rozpuszczalników

- będą schnąć szybko dając powłoki bardzo odporne na warunki atmosferyczne

- nie będą ulegać degradacji przy działaniu promieniu UV, chyba, że w składzie znajdować się będzie styren, dzięki temu powłoka nie będzie ulegać skredowaniu

- nie będą żółknąć

- powłoki mają wysoki połysk, który będzie się utrzymywał nawet pod długiej eksploatacji

- odporne na hydrolizę, dzięki temu będą się dłużej utrzymywać w dobrym stanie, nie będą wymagały odnowienia.

Autor

Mariusz Kamiński

Redakcja e-graart.pl